Forældre til unge i kæresteforhold

Vold er ikke noget, der kun foregår mellem voksne. Virkeligheden er, at mange unge oplever vold i deres kæresteforhold, og at volden skaber øget risiko for, at de unge enten bliver voldsudøvere eller voldsofre i voksenlivet.

Kærestevold er enten psykisk, seksuel og fysisk vold begået af en nuværende eller tidligere kæreste. Kærestevold består som regel af flere former for vold, og volden er progressiv, dvs. at den bliver værre og mere alvorlig med tiden, hvis den ikke bliver stoppet.

Kærestevold er en bred betegnelse, der dækker over mobning, chikane, trusler, kontrol til voldtægt og fysisk vold.

Psykisk vold er fx trusler, chikane og mobning via internet og mobiltelefon. Det kan også være at blive ydmyget, nedværdiget, kontrolleret o.l.

Fysisk vold kan være at blive skubbet, slået, sparket og udsat for livstruende vold som fx kvælningsforsøg og overfald med våben.

Både unge mænd og piger bliver udsat for kærestevold, men piger bliver oftere udsat for kærestevold end drenge.