God konfliktløsning

Løs konflikter på en ordentlig måde
Man kan ikke undgå, at der opstår konflikter i et parforhold. Det behøver ikke at være dårligt, hvis bare I håndterer dem på en ordentlig måde, fx ved at tøjle temperamenterne og lytte til hinanden.

Forståelse og god kommunikation
Tal åbent og ærligt for at undgå misforståelser. Nogle gange har du måske brug for at mærke efter, hvad du føler, og så må din kæreste vente med at snakke. Din kæreste har også ret til at sige fra. God kommunikation handler ikke kun om at tale. Det handler lige så meget om at kunne lytte!

Brug tid på at forstå, hvordan din kæreste har det, og forsøg at sæt dig i hans eller hendes sted. Så er der en god chance for, at I kan forstå hinanden og finde en løsning sammen.

Konstruktive skænderier
Et "konstruktivt skænderi" er et, hvor I holder jer til emnet og undgår at blande gamle konflikter ind i snakken. Så bliver det nemmere at finde en løsning. Tag en pause, hvis diskussionen bliver for hidsig. Når du er meget oprevet, er det svært at tænke klart.

Kontrol med vrede og konflikter
Vi kan alle sammen blive vrede en gang imellem. Men måden, vi udtrykker vrede på, er forskellig. Det er aldrig acceptabelt at udtrykke vrede med fysisk vold!

Når du bliver vred, er det vigtigt, du tænker dig om, inden du taler eller handler. Du kan takle din vrede ved fx at trække vejret dybt, tælle til 10 inden du taler eller gå en tur, indtil du er faldet til ro.

Hvis du og din kæreste ikke kan løse jeres problemer så prøv eventuelt at tal med andre om det.

Prøv dilemmatesten her på siden og få feed back på dine reaktioner i en konfliktsituation.